Nieuwsbrief 9e jaargang nummer 5: Nieuw werk, win een boek en prijsvraag!

 LensCulture Exposure AwardsPRIJSVRAAG: LensCulture Exposure Awards – stop de persen!
Man-made land, mijn luchtfoto-project, dingt mee naar deze prijs en is gisteren door de redacteuren uitgelicht in de wedstrijd foto-gallerie. Klik en deel deze nominatie op facebook!

 


Ruimte voor de RivierSinds jaar en dag fotografeer ik de verschillende Ruimte voor de Rivier-projecten. Langs Neder-rijn, Lek, Merwede, Waal en IJssel wordt sedert 2007 gewerkt aan maatregelen die een herhaling van de situatie van extreem hoog water zoals in de jaren 1993 en 1995 moet voorkomen.

Een viertal van de projecten staat op de vernieuwde site: de inmiddels voltooide ontpoldering van de Noordwaard, de Overdiepse Polder (ook ontpolderd), de nieuwe hoogwatergeul en het stadseiland Veur-Lent bij Nijmegen. Het vierde project, de IJssel, is eigenlijk een verzameling projecten, onder andere de aanleg van de hoogwatergeul Veesssen-Wapenveld, dijkverleggingen bij Cortenoever en de Voorsterklei, en in de omgeving van Deventer en Zwolle uiterwaardvergravingen.

De fotografie van de IJssel-lokaties is eerder dit jaar deels uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De foto’s van de opdracht zijn gebruikt voor het boek Voorbij de dijken – Hoe Nederland met het water werkt.

Voorbij De Dijken

Het boek, afgelopen november verschenen bij nai010 uitgevers, is van de hand van Marinke Steenhuis en Paul van Meurs, vormgeving Beukers Scholma, en bespreekt een dertigtal ingrepen langs de rivieren en de kust. De uitgever spreekt van weergaloze waterlandschappen, die verleiden om zelf op expeditie te gaanWilt u zelf er op uit en met een eigen exemplaar van het boek? nai010 uitgevers heeft een gratis exemplaar ter beschikking gesteld.

 

En nog een PRIJSVRAAG Om in aanmerking te komen voor het gratis exemplaar van Voorbij de dijken moet u antwoord geven op de volgende vraag: op mijn site is een serie zwart-wit landschappen te zien. Een van die landschappen is een ‘selfie’. Waar is de foto gemaakt?

Mail uw antwoord nog deze week naar archive [@] siebeswart.nl, (klik voor link naar contactformulier)

Deadline is vrijdagavond 8 december 18:00 u – er zal geloot worden tussen de eerste tien goede inzenders.

 


Naast Voorbij de dijken zijn er op de site eerder verschenen boeken te zien, gemaakt in opdracht van en in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Rijksdienst Cultureel Erfgoed.Boeken